Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Doradztwo zawodowe

W listopadzie w SAG i SAL uczniowie uczestniczyli w zajęciach z doradztwa zawodowego. Zajęcia w SAG były prowadzone z udziałem Barbary Darmorost, doradcy zawodowego z GAG. Rozmawialiśmy o tym, jakie aspekty przyszłej pracy są dla nas ważne, jakimi kryteriami dokonywać wyboru, a także jak kształtuje się aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy i jakie są zawody przyszłości. Uczniowie wypełnili kwestionariusze diagnozujące ich cechy temperamentu, które są ważnym aspektem w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, a także testy zainteresowań. Po ich wypełnieniu nastąpią rozmowy indywidualne z uczniami na temat planowanej szkoły ponadgimnazjalnej lub kierunku studiów.
Takie rozmowy doradcze mają na celu wnikliwą ocenę swoich kompetencji, mocnych stron i zainteresowań w celu dokonania jak najtrafniejszego wyboru dalszego kierunku kształcenia. Podjęcie takiej decyzji nie jest łatwe, gdyż w dużej mierze wybór ten przesądza o naszej przyszłości.
Życzymy wszystkim trafnych i mądrych wyborów :)

Agnieszka Gurzyńska-Ellwart - psycholog, doradca zawodowy, Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy (05.12.2017)