Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Rozmowy doradcze w GAG

Z początkiem listopada rozpoczęły się rozmowy indywidualne z uczniami klas trzecich Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum. W roczniku są aż cztery klasy, więc koniec rozmów doradczych przewidziany jest na kwiecień przyszłego roku, jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z profilowaniem. Każdy uczeń tego rocznika podczas godzinnej rozmowy z doradcą zawodowym ma możliwość bliższego przyjrzenia się swoim preferencjom przedmiotowym oraz swojemu dominującemu typowi osobowości zawodowej. Rozmowa z uczniem prowadzona jest w tym kierunku, aby to on, na podstawie dodatkowych informacji na swój temat, mógł samodzielnie kształtować swoją tożsamość i jak najlepiej dla siebie wybrać własną drogę rozwoju edukacyjno-zawodowego. Wyniki wypełnionych i omówionych testów/kwestionariuszy wraz z opisami są przekazane uczniowi, po to by mogli się z nimi zapoznać również rodzice i wesprzeć swoje dziecko w wyborze profilu szkoły ponadgimnazjalnej.

Listopad 2017, Barbara Darmorost – doradca zawodowy, pedagog GAG