Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Rozmowy doradcze w GLA

Pod koniec października rozpoczęły się rozmowy indywidualne z uczniami klas drugich Gdańskiego Autonomicznego Liceum, które będą trwały do końca roku szkolnego. Każdy uczeń podczas spotkania grupowego zaproponował dogodne dla siebie terminy spotkań z doradcą zawodowym i na tej podstawie drogą elektroniczną zostaje zaproszony na spotkanie indywidualne. Na podstawie wyników wypełnionych wcześniej kwestionariuszy dotyczących typu orientacji zawodowej oraz wyznawanym przez niego systemem wartości i potrzeb, podczas rozmowy doradczej każdy uczeń ma możliwość bliższego przyjrzenia się sobie, omówienia planów związanych ze swoją przyszłością, usystematyzowania działań.
Z planowaniem dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej związany jest proces decyzyjny, czyli ciąg decyzji przybliżających każdego do wykonywania wybranego zawodu. To trudne wybory , które wymagają od każdego ucznia zebrania wielu informacji i głębokiego ich przemyślenia. Dlatego wyniki wypełnionych i omówionych testów/kwestionariuszy wraz z opisami i przydatnymi stronami internetowymi licealista zabiera ze sobą, by mógł w najbliższym czasie podjąć racjonalną, najlepszą dla siebie decyzję dotyczącą kierunku studiów i drogi zawodowej.

Listopad 2017, Barbara Darmorost – doradca zawodowy