Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Jesienna profilaktyka logopedyczna w IPG

Mowa w dużej mierze wpływa na wiele innych sfer rozwoju dziecka, między innymi na jego powodzenie w szkole. Umożliwia komunikację, jest środkiem pomocnym w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich potrzeb, opinii i emocji. Czynnikami niezbędnymi dla wyraźnej wymowy jest prawidłowe oddychanie, dobra fonacja, sprawna artykulacja przy właściwie funkcjonujących narządach mowy, zdolność różnicowania dźwięków oraz prawidłowa analiza i synteza słuchowa.

W trosce o rozwój mowy naszych przedszkolaków w listopadzie odbyły się logopedyczne zajęcia profilaktyczne, podczas których dzieci ćwiczyły właściwy sposób oddychania, usprawniały narządy mowy i doskonaliły funkcje słuchowe.


Listopad 2017, Małgorzata Kostecka – logopeda