Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Dyplomy dla uczniów z dysleksją

Od połowy września 2012 roku do połowy czerwca 2013 roku w Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum odbywały się zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów z opinią o dysleksji, czyli dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Wszystkie te osoby miały możliwość systematycznego uczestniczenia w dodatkowych zajęciach terapii pedagogicznej, które odbywały się w małych grupach. Uczniowie mogli też pracować samodzielnie w domu na materiale przygotowanym przez nauczyciela terapii pedagogicznej. Terapia dysleksji obejmuje ćwiczenia ukierunkowane na usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych oraz na wspomaganiu sfer dobrze się rozwijających, mogących być wsparciem dla funkcji, w których występują trudności.

Zadania i ćwiczenia zostały przygotowane dla różnych form zaburzeń czytania i pisania: dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Podczas rozwiązywania krzyżówek, rebusów, diagramów i wielu innych zadań uczniowie ćwiczyli poprawną pisownię, eliminując w ten sposób błędy ortograficzne. Pracowali także nad sprawnym posługiwaniem się językiem pisanym i opanowaniem właściwego poziomu graficznego pisma oraz usprawnianiem funkcji percepcyjno-motorycznych.

Uczniowie systematycznie pracujący przez cały rok szkolny zostali nagrodzeni dyplomami, które specjalnie dla nich przygotowali prowadzący.

Czerwiec 2013r., Barbara Darmorost – pedagog, nauczyciel terapii pedagogicznej