Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Rozpoznawanie ryzyka dysleksji na pierwszym etapie edukacyjnym

W grudniu wspólnie z nauczycielami GASP pochyliliśmy się nad istotą rozpoznawania przez nich ryzyka dysleksji. Myślą przewodnią spotkania była idea wsparcia uczniów przejawiających symptomy ryzyka dysleksji już u progu szkoły.
Nauczyciele zostali wyposażeni w narzędzia służące do rozpoznawania objawów ryzyka dysleksji, co stanowi pierwszy konieczny krok umożliwiający zorganizowanie odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zindywidualizowanej pracy z uczniami na miarę ich potrzeb i możliwości. Im większa współpraca z nauczycielami i rodzicami uczniów przejawiających trudności, tym większe prawdopodobieństwo zapobiegania nawarstwianiu się trudności szkolnych oraz występowania wtórnych zaburzeń emocjonalnych.
Zgodnie z potrzebami rozwojowymi dzieci na etapie edukacji wczesnoszkolnej oraz najnowszymi zmianami projektowanymi w systemie oświaty stawiamy na profilaktykę trudności w uczeniu się i jednocześnie na włączanie nauczycieli do współpracy z Poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym


Grudzień 2017, Justyna Bieńkowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny

 

GASP2018styczen1