Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

„ W jaki sposób komunikujemy się w klasach I SASP ?”

Od września do grudnia 2017 trwała obserwacja funkcjonowania językowego uczniów. Rozpoczęliśmy w ten sposób projekt badający język i komunikację dzieci w oparciu o materiały Instytutu Badań Edukacyjnych. Celem jest rozpoznanie i zdiagnozowanie możliwości komunikacyjnych uczniów. Chcemy precyzyjnie ustalić poziom opanowania fonologii, morfologii, słownika, składni oraz dyskursu czyli organizacji wypowiedzi.
Projekt ma za zadanie udzielenie wsparcia dzieciom z trudnościami językowymi.
Dbamy o to, by dostosować komunikację i metody pracy do możliwości każdego dziecka.


Opracowała : Ewa Ciemiorek