Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Moje mocne strony, umiejętności i zainteresowania

W styczniu, jeszcze przed feriami zimowymi, wszystkie klasy drugie Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum uczestniczyły w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego. Celem zajęć była praca nad samooceną i uświadomieniem sobie swoich mocnych stron oraz analiza posiadanych umiejętności, na których warto się skupić, by je rozwijać. W trakcie praktycznych ćwiczeń, każdy uczestnik miał możliwość wybrania określeń najlepiej do niego pasujących. Następnie szeregował je, nadając im większą lub mniejszą wartość. Uczniowie koncentrowali się na osobistych zdolnościach, predyspozycjach oraz czynnościach, które dają im najwięcej przyjemności i satysfakcji.
Świadomość siebie daje siłę i mądrość do korzystania w życiu z tego, co w nas pozytywne, oraz pomaga w dokonywaniu własnych, autonomicznych wyborów. Uczniowie dzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi innych osób, a także przyjmowali informacje zwrotne na swój temat. Łatwiej pokonać przeciwności mając świadomość posiadanych zalet, z których istnienia często wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy. Dobrze jest również pamiętać o tym, że każdy człowiek posiada potencjał, wiedzę, umiejętności, które sprawiają, że pewne zadania wykonuje efektywniej niż inni.
Aby właściwie zaplanować swoją drogę edukacyjno-zawodową uczniom została przedstawiona strona internetowa z opisem ponad dwustu zawodów, która może ułatwić im dokonywanie kolejnych ważnych wyborów (https://mapakarier.org/ ).

Luty 2018, Barbara Darmorost – doradca zawodowy, pedagog