Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Warsztaty w SAG

W Sopockim Autonomicznym Gimnazjum w styczniu odbyły się zajęcia prowadzone wspólnie z nauczycielką j. polskiego Katarzyną Bębenek, na temat napastowania seksualnego i stereotypowego postrzegania kobiet i mężczyzn. W każdej klasie odbyły się dwugodzinne warsztaty, podczas których omawialiśmy, jakie zachowania nazywamy napastowaniem seksualnym. Szczególny naciski położony był na fakt, iż są to również słowa, gesty, komentarze, czyli takie formy przemocy, które często akceptujemy, nie mając świadomości, że naruszają naszą godność. Właśnie pojęcie godności i szacunku wobec innych było punktem wyjścia naszych zajęć. Z braku szacunku zazwyczaj wynika szereg zachowań poniżających innych ludzi, naruszających ich godność. Nie zawsze intencje „sprawcy” są złe, nie zawsze robi komuś krzywdę świadomie, ale podkreślałyśmy, że należy być wrażliwym na sygnały od innych osób: jak nasze zachowanie jest odbierane? Jeśli odbierzemy informację, że kogoś nasza postawa rani, krzywdzi, że nasze uwagi czy żarty sprawiają komuś przykrość, warto wtedy umieć wycofać się, przeprosić, skorygować swoje zachowanie.
Zazwyczaj stereotypowe postrzeganie kobiet i mężczyzn powoduje, że przypisujemy różne cechy niejako „automatycznie” i oceniamy innych poprzez zakorzeniony sposób postrzegania rzeczywistości. Rozmowa z uczniami jasno pokazała nam, że mężczyźni stereotypowo postrzegani są jako silni, nie okazujący uczuć, a kobiety jako rozchwiane emocjonalnie, mające trudność z podejmowaniem decyzji, płaczliwe i mniej bystre. Uświadomienie sobie tego było punktem wyjścia do zrewidowania swoich poglądów. Młodzież z naszych zajęć przecież niedługo wejdzie w role ojców, matek , żon i mężów, pracodawców i pracowników. Ważne, żeby rozumieć, czym jest szacunek do siebie nawzajem, świadomość swojej wartości i godności jako człowieka oraz umiejętność obrony przez napastowaniem i agresją.
Uczniowie dostrzegali ważność podejmowania tego tematu, toczyły się burzliwe dyskusje. Mamy poczucie, że rozmawialiśmy na ważny i nieobojętny dla nas wszystkich temat.

09.02.2018 Agnieszka Gurzyńska – psycholog SAG

 

SAG2018styczen1

SAG2018styczen2