Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

„Język i komunikacja w klasach I SASP ”

Trwa obecnie wstępna identyfikacja uczniów z trudnościami w sferze języka i komunikacji w klasach I SASP. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pań – opiekunek klas I A i I B, uzyskaliśmy wiele informacji nt. rozwoju językowego uczniów. Skala obserwacyjna okazała się świetnym narzędziem przesiewowym do wykrywania ryzyka zaburzeń językowych u dzieci, a także narzędziem profilaktycznym – służącym do ogólnej oceny funkcjonowania językowego dziecka.
Jest to pierwszy krok do podjęcia działań pomocowych. Chcemy dostosować metody pracy i strategie komunikacyjne do indywidualnych możliwości dziecka oraz sprawić, by dzieci, które mają problem z rozumieniem lub ekspresją mowy, otrzymały adekwatną pomoc. Ważne jest bowiem, aby przyczyny trudności w tym zakresie nie były upatrywane w introwertyczności czy innych cechach charakteru.

Opracowała : Ewa Ciemiorek