Poradnia poleca

GASP
GAG

GLA

ISG

IPG

SASP
SAG

SAL

Jak poprzez zabawy angażujące paluszki i rączki rozwijać mowę dziecka - rysowanie na piasku

Polecam przeczytanie artykułu nt. wpływu usprawniania rąk dziecka na rozwój mowy.

www.logopediapraktyczna.pl/poprzez-zabawy-angazujace-paluszki-raczki-rozwijac-mowe-dziecka-rysowanie-piasku/

Ewa Ciemiorek - logopeda ( 10.03.2018 )