Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Ścieżki kształcenia a wybór profilu szkoły ponadgimnazjalnej

W lutym w Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum uczniowie klas trzecich uczestniczyli w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego. W trakcie trwającej trzech lat nauki, gimnazjaliści mieli możliwość poznać czynniki decydujące o trafnym wyborze edukacyjno-zawodowym.
Omawiane były czynniki wewnętrzne - związane bezpośrednio z człowiekiem, z jego indywidualnymi cechami, rozwojem, z tym, jaki on jest, czyli możliwości poznania siebie oraz realnego spojrzenie na własną osobę (dzięki testom, kwestionariuszom i informacjom, jak postrzegają nas inni) a także czynniki zewnętrzne – znajdujące się poza człowiekiem, tj. poznanie zawodów i rynku pracy. Podczas zajęć dużo uwagi zostało poświęcone SAMOPOZNANIU, ponieważ wiedza o samym sobie sprawia, że możliwe jest ukształtowanie się obrazu własnej osoby. Należy pamiętać jednak o tym, że warunkiem własnego samopoznania oraz rozwoju jest nasza otwartość. Dążenie do tego, by jak najwięcej się nauczyć (z różnych dziedzin życia), zdobyć jak najwięcej doświadczeń, które będą przydatne w przyszłej pracy (działalności zawodowej), aby jak najwięcej też zdobyć różnych umiejętności powinno być celem każdej osoby, która chce być w życiu spełniona.
W dzisiejszych czasach obowiązuje model oparty na rozumieniu życia zawodowego w aspekcie planowania i realizowania KARIERY ZAWODOWEJ. Podczas tego warsztatu trzecioklasiści zapoznali się z obowiązującymi w naszym kraju ścieżkami kształcenia, mogli uświadomić sobie, że tylko rzetelne poznanie siebie oraz świadome planowanie, czyli wyznaczanie sobie realnych celów, gwarantuje dokonanie jak najbardziej skutecznych wyborów. W tym roku szkolnym każdy uczeń dodatkowo uczestniczy w doradczej rozmowie indywidualnej, by podejmowane wybory nie były przypadkowe i nieprzygotowane. Myśląc o karierze zawodowej, należy myśleć o czymś, co trwać będzie przez całe życie, ponieważ na każdym etapie rozwoju możliwe jest zdobywanie jakiegoś zawodu, kwalifikacji czy nowych umiejętności.

Luty 2018, Barbara Darmorost – pedagog,doradca zawodowy

 

GAGluty2018

GAGluty20182