Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

„ Jakie korzyści przyniosło przeprowadzenie w klasach I skali obserwacyjnej „Język i komunikacja”?

W lutym zakończyliśmy wypełnianie skali obserwacyjnej „ Język i komunikacja” wszystkim uczniom klas I. Celem tak precyzyjnej obserwacji języka dziecka było zauważenie, czy pojawiają się u niego problemy w mówieniu i rozumieniu. Najczęściej , gdy nie ma problemów artykulacyjnych, inne problemy komunikacyjne, szczególnie gdy są niezbyt nasilone, pozostają niezauważone. Skala obserwacyjna „ Język i komunikacja” pozwoliła na zdobycie wielu informacji nt. każdego dziecka w zakresie: leksyki (- jak bogaty jest jego słownik ,- czy myli znaczenia słów podobnych,- czy szybko przypomina sobie żądane słowa); morfologii (- czy właściwie odmienia słowa); składni (- czy stosuje właściwy szyk zdania, - czy używa i rozumie zdania złożone); narracji ( - czy potrafi zorganizować treść wypowiedzi, - czy stosuje ciąg przyczynowo -skutkowy w wypowiedzi, - czy odtwarza i rozumie podane mu informacje; pragmatyki ( - czy potrafi dostosować język do sytuacji,- czy nie przerywa innym, - czy rozumie przenośnie) .
Zależało nam na zauważeniu wszystkich trudności nawet o charakterze łagodnym, gdyż wpływają one na zachowanie i edukację dziecka. Obserwacje przekazane zostaną rodzicom i opiekunom klas, by jeszcze lepiej dostosować komunikację i metody pracy do możliwości każdego dziecka.


Opracowała: Ewa Ciemiorek