Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Rozmowy z doradcą zawodowym

W klasach trzecich SAG w lutym rozpoczęły się rozmowy indywidualne z doradcą zawodowym, podczas których omawiamy wyniki wypełnionych wcześniej kwestionariuszy, dotyczących temperamentu, zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Rozmowy mają na celu przede wszystkim pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i profilu kształcenia. Często jednak sięgają szerzej, nawet do czasu przyszłej kariery zawodowej, planów na daleką przyszłość. Jest to cenne gdyż im szybciej postawimy sobie jasny, precyzyjny cel rozwoju, tym większa szansa, że uda nam się go osiągnąć. Omawiamy również mocne strony uczniów, posiadane przez nich kompetencje, które na rynku pracy są niejednokrotnie ważniejsze niż wiedza teoretyczna z określonej dziedziny. Warto też pamiętać o tym, że większość osób w pewnym momencie swojej aktywności zawodowej przekwalifikowuje się, zmienia kierunek rozwoju zawodowego. Wybory teraz podejmowane na pewno są ważne na najbliższych kilka lat, ale czy na całe życia? Tego nie wiemy, warto więc po prostu rozwijać swoje kompetencje i być otwartym na zmiany w życiu i rynku pracy.
Uczniowie mają bardzo ciekawe plany, bardzo różniące się między sobą, każdy bowiem ma inne predyspozycj , zdolności, a przede wszystkim cechy temperamentu. Oby udało im się wszystkie plany zrealizować.


10.03.2018 Agnieszka Gurzyńska-Ellwart, psycholog, doradca zawodowy SAG

 

SAGluty2018