Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Badanie uzdolnień uczniów

W marcu uczniowie czterech klas siódmych Gdańskiego Autonomicznej Szkoły Podstawowej uczestniczyli w badaniu uzdolnień. Program badań, opierający się na koncepcji amerykańskiego psychologa prof. Howarda Gardnera, został opracowany we współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Myślą przewodnią tej koncepcji jest uznanie wielorakich rodzajów inteligencji za równie ważne z inteligencją językową oraz logiczno-matematyczną, które dominują w praktyce edukacyjnej. W XIX i XX w. systemy szkolne państw europejskich w sposób szczególny preferowały przedmioty związane z uzdolnieniami językowymi i logicznymi, lekceważąc uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie kinestetycznej (ruchowej), społecznej, intrapersonalnej, wizualno-przestrzennej, przyrodniczej oraz muzycznej.

Zakres badania obejmował inteligencje:
1. logiczno-matematyczną,
2. językową,
3. wizualno-przestrzenną,
4. społeczną (interpersonalną),
5. intrapersonalną (duchową, moralną),
6. muzyczną,
7. ruchową (kinestetyczną),
8. przyrodniczą (naturalistyczną).

Uczestnicy badań w niedługim czasie otrzymają wyniki z wyszczególnionymi ocenami, uzyskanymi w tym badaniu i dowiedzą się, kto jest mistrzem w jakiej dziedzinie oraz w jaki sposób i na rozwoju której najbardziej im zależy. Skala ocen w każdym z typów inteligencji to: niska, umiarkowana, przeciętna, wysoka, wybitna. Wyniki testu będą wykorzystane do pracy dydaktyczno-wychowawczej, szczególnie w zakresie diagnozy predyspozycji i zdolności (przydatne w profilowaniu zawodowym). Wyniki całościowe posłużą nauczycielom, opiekunom klas w tworzeniu odpowiednich metod dydaktycznych i planowaniu działań szkolnych.

Kwiecień 2018, Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy