Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Niełatwy czas dojrzewania

W marcu uczniowie klas czwartych i piątych GASP, brali udział w zajęciach, które porządkowały i uzupełniały ich aktualną wiedzę dotyczącą okresu dojrzewania. Nastolatki mają za sobą już kilka kroków milowych swojego rozwoju, które diametralnie zmieniły ich życie, takich jak nauka mowy czy chodzenia. Okres dojrzewania to skumulowany szereg zmian fizycznych i psychicznych, które w konsekwencji przynoszą też ważne zmiany w życiu społecznym młodego człowieka. Ponadto jest rozciągnięty w czasie i dzieje się z większym udziałem samoświadomości. Przygotowując się do roli osoby dorosłej, każdy człowiek przechodzi przez te gruntowne zmiany w sposobie postrzegania i przeżywania siebie i swojego otoczenia. Ważne zatem, aby stopniowo gromadzić informacje i przygotowywać się na okres, w którym zarówno dziecko, jak i jego rodzice często mają poczucie, że czasem „przestaje być sobą”.

Artur Lewandowski – psycholog (10.04.2018)

 

GASP2018marzec7