Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Projekt „PORTFOLIO” w klasach IV SASP

W marcu odbyły się pierwsze zajęcia z projektu, którego celem jest wzmacnianie motywacji uczniów do pracy, pogłębienie refleksyjności nad własnymi sukcesami, większy wgląd w siebie – swoje mocne strony i talenty, a także nauka samodzielności. Uczniowie będą w specjalnie przygotowanych segregatorach dokumentować swoje szkolne i pozaszkolne sukcesy, gromadzić najlepsze prace i wyróżnienia. Raz w miesiącu odbywać się też będą warsztaty z psychologiem dotyczące talentów, sukcesów, marzeń oraz poznania samych siebie. Portfolio to jednak nie tylko gromadzenie swoich osiągnięć, ale także doskonała pamiątka i dokument pokazujący zmiany jakie zmiany dokonywały się w trakcie trwania naszej edukacji.

Sylwia Solecka – psycholog, terapeuta pedagogiczny (11.04.2018)

 

SASP2018marzec