Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Zajęcia słuchowe w klasach VII

Już od 6 miesięcy odbywają się zajęcia słuchowe w klasach VII. Bardzo intensywnie ćwiczymy percepcję słuchową, gdyż naszym celem jest usprawnienie pamięci i uwagi słuchowej wykorzystywanej podczas nauki.
Wielu uczniów nie do końca korzysta podczas zajęć lekcyjnych z możliwości zapamiętywania informacji drogą słuchowo-językową. Może to prowadzić do ogólnie pojmowanych trudności w nauce. W ostatnich latach stale wzrasta zainteresowanie procesami integracji słuchowej u dzieci. Wiadomo, że zaburzenia percepcji słuchowej występują u jednej trzeciej dzieci z dysleksją rozwojową i u połowy dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.
Trening ma za zadanie sprawić, by mowa była dobrze rozumiana nawet w trudnych warunkach akustycznych, by nie dochodziło do mylenia podobnie brzmiących wyrazów, by utrzymywać uwagę na zadaniach wymagających słuchania.
W maju przeprowadzimy kolejne testy, by porównać początkowe wyniki pamięci i uwagi słuchowej z wynikami osiągniętymi po 8 miesiącach treningu.

Ewa Ciemiorek – logopeda (10.04.2018)