Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Kwiecień w GASP to czas dużej ilości badań diagnostycznych uczniów, którzy doświadczają rozmaitych trudności w uczeniu się. Diagnoza psychologiczna to przede wszystkim określenie poziomu ogólnych zdolności intelektualnych dziecka. Dzięki wynikom ilościowym możemy określić, jak dany uczeń wypada na tle swoich rówieśników.
Drugim niezwykle ważnym wynikiem badania są dane jakościowe. Pozwalają one na określenie tego, jak uczeń radzi sobie z rozwiązywaniem stawianych przed nim problemów. Z jakich strategii korzysta, czy potrafi odpowiednio zaplanować i zorganizować swoje działanie. Na ile potrafi utrzymać koncentrację na wykonywanym zadaniu. Czy jego działaniu towarzyszy pewność siebie, czy wymaga większego wsparcia.
Te informacje mogą okazać się pomocne rodzicom i nauczycielom w odpowiednim wspieraniu bardzo skomplikowanego procesu, jakim jest uczenie się.

Artur Lewandowski – psycholog (10.05.2018)