Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

„Kształcenie pamięci słuchowej przy pomocy zadań rysunkowych”

Uczeń w klasie siódmej powinien wiedzieć, że uważne słuchanie jest podstawową cechą właściwego odbioru informacji przekazywanych drogą werbalną. Dodatkowo powinien umieć oddzielać informacje ważne od mniej istotnych, a także dokonywać przekładu intersemiotycznego wysłuchanego komunikatu.
Właśnie tą ostatnią kwestią zajęliśmy się w ramach Aktywnego Treningu Słuchowego Wspomagającego Dwujęzyczność. Przekład intersemiotyczny to przekład z jednego systemu znaków na inny. W przypadku zajęć słuchowych metoda ta posłużyła kształceniu precyzji rozumienia tekstów. Uczniowie odbyli szereg ćwiczeń polegających na przełożeniu znaków słownych na znaki plastyczne. Wiele problemów w życiu szkolnym bierze się z nieumiejętności skupienia uwagi na tym, co się słyszy oraz z trudności zapamiętania treści, jakie ten przekaz niesie.
Proponowane ćwiczenia, oprócz kształcenia umiejętności uważnego słuchania i słyszenia, wpływały też na poprawę koncentracji uwagi, doskonaliły orientację przestrzenną, kształciły słuchową pamięć operacyjną. Zadaniem projektu było także zwrócenie uwagi na dbałość o pracę w warunkach wolnych od słuchowych czynników rozpraszających uwagę.

Ewa Ciemiorek – logopeda (10.05.218)