Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Rozmowy z doradcą zawodowym w GAG

W klasach trzecich GAG zakończyły się rozmowy indywidualne z doradcą zawodowym, w trakcie których omówione zostały wyniki wypełnionych wcześniej kwestionariuszy, dotyczących temperamentu, zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Rozmowy miały na celu przede wszystkim pomóc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i profilu kształcenia. W większości przypadków sięgały one dalej, nawet do czasu przyszłej kariery zawodowej, planów na daleką przyszłość. Jest to cenne, ponieważ im szybciej postawimy sobie jasny, precyzyjny cel rozwoju, tym jest większa szansa, że uda nam się go osiągnąć.
Rozmawialiśmy również o mocnych stronach ucznia/uczennicy, posiadanych przez niego/nią kompetencji, które na rynku pracy są niejednokrotnie ważniejsze niż wiedza teoretyczna z określonej dziedziny. Warto też pamiętać o tym, że większość osób w pewnym momencie swojej aktywności zawodowej przekwalifikowuje się, zmienia kierunek rozwoju zawodowego. Wybory teraz podejmowane na pewno są ważne na najbliższych kilka lat, ale czy na całe życie? Tego niestety nie wiemy, warto więc po prostu rozwijać swoje kompetencje i być otwartym na zmiany w życiu, ale także na rynku pracy.
Należy dodać, iż uczniowie mają na siebie bardzo ciekawe plany, różniące się między sobą, ponieważ każdy z nich posiada inne predyspozycje, zdolności, a przede wszystkim cechy temperamentu.
Za realizację wszystkich planów oraz za wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych trzymam kciuki i życzę przemyślanych decyzji.

10.05.2018 Barbara Darmorost, pedagog, doradca zawodowy