Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

„Razem lepiej …” – warsztaty integrujące klasę

Uczniowie przychodzący do I klasy gimnazjum mają różne doświadczenia, wyniesione ze swoich szkół podstawowych. Rozpoczynają naukę w nowej szkole w najtrudniejszym czasie, jakim jest okres dojrzewania. Aby ułatwić im wspólne działania w grupie rówieśniczej, zorganizowałyśmy dla każdej klasy pierwszej zajęcia integracyjne, oparte na zabawach i współpracy, w które włączyłyśmy opiekuna klasy.
Wszyscy uczestnicy w trakcie warsztatu mieli szansę na bliższe poznanie się, rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie oraz poprawienie umiejętności wzajemnej komunikacji. Zależało nam na tym, by wytworzyć w grupie atmosferę swobody i wzajemnego zaufania. Nie zabrakło śmiechu oraz mądrych i ciekawych wypowiedzi uczniów.

Wrzesień 2013, Barbara Darmorost – pedagog, Agnieszka Sławenta – psycholog