Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

II EDYCJA PROJEKTU „ Aktywny Trening Słuchowy Wspomagający Dwujęzyczność” - PODSUMOWANIE

W maju 2018 kolejny raz dobiegły końca zajęcia treningu słuchowego w klasach VII. Wzorem ubiegłego roku, uczniowie po raz kolejny zostali poddani testowi określającemu zdolności uczenia się słuchowego, pamięci fonologicznej, analizy i syntezy słuchowej. Tym razem zestawiono wyniki uczestników z października i maja ale także spróbowano spojrzeć na wyniki pracy uczniów z poprzedniego roku szkolnego i obecnego.
U 63% uczestników tegorocznego treningu zanotowano wzrost osiągnięć w zadaniach prostych, u 69% uczestników wzrosły osiągnięcia w zadaniach średniozaawansowanych, a 51 % uczestników poprawiło swe wyniki w zadaniach zaawansowanych.
Najciekawsze okazało się zestawienie grup 2016/17 i 2017/18 ze względu na badanie audiometryczne wykonane przez terapeutę metody Tomatisa, panią Marzenę Mróz. Okazało się, że istotnie zmalała grupa dzieci posiadająca prawidłową uwagę słuchową. Z 36% w roku 2016/17 zmalała do 12% w roku2017/18. Tym samym wzrosła liczba uczniów z obniżoną uwagą słuchową; z 44% w roku ubiegłym, do 65% obecnie.
Porównanie wyników z dwóch lat prowadzenia projektu dowodzi, że potrzeba stymulowania percepcji, uwagi i pamięci słuchowej jest duża, a problem właściwie się nasila.

Opracowała: Ewa Ciemiorek