Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Rozwiązywanie konfliktów

W wybranych klasach edukacji wczesnoszkolnej odbyły się warsztaty profilaktyczne, dotyczące konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z konkretnymi wskazówkami jak postępować, by w atmosferze szacunku dojść do porozumienia. Starsi uczniowie tworzyli plan wychodzenia z konfliktu. Uczniowie z młodszych klasach tworzyli prace plastyczne, ilustrujące jak dbać o zgodę w klasie i nie tylko.


Katarzyna Bienias –psycholog (9.06.2018)

 

GASP2018maj2

GASP2018maj4