Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Czy w przyszłości zostać kierownikiem?

W pierwszym tygodniu czerwca w Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum odbył się warsztat z zakresu doradztwa zawodowego. Zajęcia były przeznaczone dla klas drugich, a ich celem było poznanie cech i umiejętności wymaganych od osoby pełniącej funkcje kierownicze, a także zadań oraz zakresu odpowiedzialności każdego kierownika małego lub średniego przedsiębiorstwa. Okazuje się, że wielu młodych ludzi w przyszłości chciałoby kierować własną firmą i zarządzać ludźmi. Jednak nie każdy z nich zdaje sobie sprawę z tego, że kierownik jest zwierzchnikiem danego zespołu ludzkiego i to on ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie przez zespół założonych celów.
Podczas zajęć uczniowie mogli przekonać się, czy posiadają predyspozycje do pełnienia funkcji kierownika wypełniając rzetelnie proponowany kwestionariusz. Gimnazjaliści, pracując w małych grupach, analizowali przykład fikcyjnego kierownika. Później na forum klasy każda z grup przedstawiała, co ich zdaniem zostało zrobione dobrze, a co należałoby zmienić, co można by w przedstawionej sytuacji zrobić inaczej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja multimedialna dotycząca kompetencji i kwalifikacji, którymi należy się wykazać aplikując na dane stanowisko. Uczniowie między innymi zapoznali się z funkcjami realizowanymi przez kierowników, czyli: planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem, by jednocześnie mieć świadomość, że w każdej organizacji jednocześnie realizowane są różne kombinacje tych działań.

Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy (27.06.2018)