Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Zmiana etapu edukacyjnego

Przejście dziecka z III do IV klasy, czyli z nauczania zintegrowanego do przedmiotowego, to duża zmiana na drodze edukacji. Zarówno uczeń, jak i jego rodzice potrzebują czasu na rekonesans i zbadanie nowej rzeczywistości szkolnej. Do tej pory opiekę nad pociechą sprawował jeden nauczyciel, który doskonale znał dziecko, towarzyszył mu przez cały tydzień zmagań, brał pod uwagę szereg czynników wpływających na aktualną kondycję i możliwości dziecka. W nauczaniu przedmiotowym podobne warunki nie są już możliwe do spełnienia. Dziecko ma lekcje z kilkoma nauczycielami, różniącymi się specyfiką pracy, reprezentującymi odmienne osobowości, temperamenty, style komunikacji. Każdy uczy innych treści, w inny sposób weryfikuje zdobywaną przez uczniów wiedzę. To może być zatem czas, w którym dzieci będą bardziej potrzebowały wsparcia rodziców, aktywnego towarzyszenia im w tej zmianie. Domowy spokój, harmonia, przewidywalność zdarzeń, wprowadzenie dobrej organizacji odrabiania lekcji, śledzenie aktualnej kondycji dziecka, pomoże mu stawiać coraz pewniejsze kroki na drodze edukacji.

Wrzesień 2013, Magdalena Kielbratowska – psycholog