Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

„Projekt wspierający rozwój językowy przygotowujący do dwujęzyczności w klasach I”

We wrześniu rozpoczęte zostały działania w klasach I SASP mające na celu zbadanie rozwoju językowego uczniów.Już po raz drugi inicjujemy projekt sprawdzający prawidłowy rozwój mówienia i rozumienia wszystkich dzieci w klasach I. Rezultatem zeszłorocznych diagnoz okazało się objęcie opieką psychologiczno - pedagogiczną oraz logopedyczną kilkorga dzieci.Diagnoza przebiega bardzo starannie , jest oparta na opinii nauczyciela prowadzącego dzieci, który spędza z nimi najwięcej czasu i widzi ich w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Tak wczesne otoczenie dziecka potrzebną pomocą znacznie zwiększa jego szanse edukacyjne.

Opracowała : Ewa Ciemiorek