Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Diagnoza preferencji zawodowych w GLA

W październiku uczniowie wszystkich profili klas drugich Gdańskiego Liceum Autonomicznego zostali poddani diagnozie preferencji zawodowych oraz weryfikacji swoich wartości w celu jak najlepszego, a przede wszystkim świadomego przygotowania młodego człowieka do podejmowania trafnych decyzji w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia.
Cytując P. Voelkela, „kluczową rzeczą jest to, aby odkryć własne pasje, talenty, własny potencjał i zacząć inwestować właśnie w ten obszar“. Bo kiedy człowiek ma szansę czuć satysfakcję z tego, co robi? Wtedy, kiedy pracuje zgodnie ze swoimi mocnymi stronami, kiedy wierzy w to, co robi, ponieważ jest to zgodne z jego wartościami. Samoświadomość, czyli wiedza o tym, co robię w danym momencie i po co to robię, co osobiście jest dla mnie ważne, a co ważniejsze – jest kluczowa w procesie wyznaczania swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Podczas spotkania z doradcą zawodowym, każdy licealista będzie miał możliwość swobodnej rozmowy, zapoznania się z wynikami diagnozy i z jej interpretacją doradczą. Otrzymane wyniki powinny być pretekstem do rozmów z najbliższymi osobami, a zaproponowane przez doradcę odpowiednie narzędzia powinny ułatwić młodemu człowiekowi stałe i samodzielne poszukiwanie własnej drogi życiowej oraz pozwolić mu świadomie rozwijać swój potencjał.


Październik 2018, Barbara Darmorost – doradca zawodowy