Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Zajęcia z doradztwa zawodowego w GAG i w klasach VIII GASP

W październiku w klasach ósmych i w trzecich gimnazjum odbyły się zajęcia warsztatowe na temat wyboru dalszej ścieżki kształcenia i podjęcia właściwej decyzji o wyborze profilu szkoły ponadgimnazjalnej.
Warsztat trwał dwie godziny. Podczas pierwszej omówione zostały aktualne wytyczne MEN w sprawie przeliczania punktów na egzaminie, kryteria naboru do szkół ponadgimnazjalnych i wyszukiwarki profili szkół trójmiejskich. Uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną, wymaganiami szkół, rozszerzeniami przedmiotowymi, a co najważniejsze mogli oszacować swoje szanse na dostanie się do wybranych szkół. Taka analiza mogła również pomóc uczniom w zaplanowaniu działań zmierzających do uzyskania z wybranych przedmiotów ocen, pozwalających na zdobycie wymaganej liczby punktów.
Druga część warsztatu dotyczyła cech osobowościowych i temperamentalnych po to, by wybór szkoły odpowiadał indywidualnym predyspozycjom każdego z uczniów. Omówiliśmy znaczenie temperamentu, zainteresowań, umiejętności i wartości. Należy bowiem przyjrzeć się swoim możliwościom oraz ewentualnym ograniczeniom po to, by uniknąć przypadkowego wyboru szkoły lub podjąć pochopną decyzję. Nie można też zapominać o marzeniach i dążeniu do wybranego, nawet trudnego i odległego celu. Uczniowie mieli możliwość skorzystania z kwestionariuszy pozwalających określić ich typ osobowości zawodowej, mocne strony i predyspozycje. Uzyskane wyniki ze wszystkimi uczniami będą omówione podczas rozmów indywidualnych z doradcą zawodowym. Warto również, żeby uczniowie przedyskutowali uzyskane wyniki i wnioski z rozmów doradczych z rodzicami.
Zajęcia były dla uczniów interesujące, pojawiło się wiele pytań, ale też refleksji na temat swoich możliwości i planów. Wszystkim życzymy udanych wyborów i realizacji marzeń.

 
Październik 2018, Barbara Darmorost – doradca zawodowy, pedagog
Agnieszka Gurzyńska-Ellwart – doradca zawodowy, psycholog