Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

„Projekt słuchowy w klasach VII przebiega rytmicznie”

Podczas zajęć słuchowych prowadzonych w klasach VII istotnym elementem stały się ćwiczenia rytmu. Do ćwiczeń używamy metronomu. Rytm, który towarzyszy wielu aktywnościom życiowym, zwykle ułatwia wykonywanie różnych czynności, pozwala łatwiej zapamiętać powtarzany tekst.
Ze współczesnych badań wynika, że rytmiczny ruch pobudza wydzielanie dopaminy, wywołując uczucie zadowolenia i przyjemności. Podczas cotygodniowych spotkań wykorzystujemy metronom, do którego rytmu staramy się dostosować ruchem i tempem wypowiadanego tekstu. Zabawowa forma poszczególnych ćwiczeń buduje atmosferę wzajemnej akceptacji, pozwala bezpiecznie ćwiczyć zmieniające się tempo wypowiedzi, wzbudza wiele radości.


Opracowała : Ewa Ciemiorek