Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Doradztwo zawodowe

W marcu trwają ostatnie już rozmowy z doradcą zawodowym. Uczniowie klas ósmych omawiają swoje mocne strony, wyniki testów temperamentu, zainteresowań i predyspozycji zawodowych . Omawiamy również w jaki sposób liczyć punkty z egzaminu ósmoklasisty i progi punktowe w gdańskich liceach. Uczniowie mają okazję zastanowić się nad profilem klasy najbardziej odpowiedniej dla siebie, analizują swoje możliwości i podejmują decyzje.  Nie wszyscy są już pewni co do tego jaką szkołę wybrać, ale zdecydowana większość uczniów ma już swój cel i starają się do niego dążyć. Na pewno ich wyborom towarzyszy obawa i stres związany ze zbliżającym się egzaminem.

Warto przypomnieć, że w czasie rekrutacji wybieramy trzy szkoły średnie i dowolną liczbę klas w tych szkołach, które następnie porządkujemy według naszych preferencji. Ilość punktów, które uczeń zgromadzi zależy w połowie od wyniku egzaminu, a w połowie od świadectwa i dodatkowych aktywności (konkursy, olimpiady i wolontariat). Istotne jest żeby zwrócić uwagę na przedmioty punktowane na poszczególnych profilach żeby postarać się o jak najwyższe oceny na świadectwie z tych przedmiotów.

Na spotkaniach z doradcą naszym celem jest przede wszystkim pomoc w określeniu mocnych stron i potencjału ucznia, wzmocnienie go przed egzaminem, pokazanie wachlarza możliwości edukacyjnych. Każda z dróg jaką  wybierze może być dobra o ile zdecyduje świadomie i w oparciu o swoje zainteresowania. Zachęcam do rozmowy z dziećmi o ich wyborach i w razie potrzeby zapraszam do kontaktu.

Agnieszka Gurzynska-Ellwart, psycholog, doradca zawodowy (02.04.2019)