Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

„Moje zainteresowania i predyspozycje zawodowe”- warsztat z doradztwa zawodowego

W klasach trzecich Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum w październiku odbyły się zajęcia, które umożliwiały uczniom poznanie swoich predyspozycji do wykonywania w przyszłości określonej grupy zawodów. Gimnazjaliści odkrywali również zależności między wykształceniem a wykonywaniem różnych zawodów.
Podczas zajęć młodzież wypełniała i analizowała kwestionariusze predyspozycji zawodowych. Skupialiśmy się również na czynnikach warunkujących pozytywne zaistnienie na rynku pracy i potrzebnych do tego kompetencjach. Nasi uczniowie posiadają już wiedzę, że wykształcenie i doświadczenie zawodowe to tzw. kompetencje twarde, czyli nasze umiejętności techniczne. Wiedzą już także, że wspierając swój rozwój osobisty, należy pracować nad rozwijaniem również tzw. kompetencji miękkich, czyli umiejętności takich, jak: komunikacja, negocjacje, rozwiązywanie problemów, umiejętność twórczego myślenia, czy pracy w zespole.

Październik 2013, Barbara Darmorost – doradca zawodowy, Jakub Zieliński – psycholog