Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Autoprezentacja

Ostatnie zajęcia prowadzone dla klas III GLA przez pracowników Poradni dotyczyły tematyki autoprezentacji podczas egzaminu ustnego z matury i przyszłych rozmów kwalifikacyjnych. Na spotkaniu poruszano zagadnienia związane z efektem pierwszego wrażenia, komunikacją niewerbalną oraz najczęściej popełnianymi błędami podczas rozmowy o pracę. Prowadzący w pigułce starali się przekazać minimum teorii i maksimum praktyki, prezentując na sobie lub na przykładach ze swojego doświadczenia, dotyczącej zagadnieniu autoprezentacji.

Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy, Jakub Zieliński – psycholog (09.05.2019)