Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Rozmowy z doradcą zawodowym w GAG

W kwietniu trwały ostatnie rozmowy z doradcą zawodowym. Podczas indywidualnego spotkania każdy uczeń klasy trzeciej Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum omawiał swoje mocne strony oraz wyniki testów: temperamentu, zainteresowań i predyspozycji zawodowych, a także preferencji przedmiotowych. Liczymy szacowane punkty z egzaminu gimnazjalnego, oceny z przedmiotów oraz innych osiągnięć ucznia, np. wolontariat i porównujemy je z progami punktowymi w gdańskich liceach. Uczniowie mają okazję zastanowić się nad profilem klasy najbardziej odpowiedniej dla siebie, analizują swoje możliwości i podejmują decyzje. Nie wszyscy są już pewni co do tego jaką szkołę wybrać, ale zdecydowana większość uczniów ma już swój cel i stara się do niego dążyć. Na pewno ich wyborom towarzyszyła do tego czasu większa obawa i stres, który związany był z egzaminem. Czekając na wyniki egzaminu teraz bardziej należy skupić się na ocenach z przedmiotów i dążyć (w miarę swoich możliwości) do średniej ocen, za którą otrzymają dodatkowe siedem punktów.
Warto przypomnieć, że w czasie rekrutacji wybieramy trzy szkoły średnie i dowolną liczbę klas w tych szkołach, które następnie porządkujemy według naszych preferencji. Ilość punktów, które uczeń zgromadzi zależy w połowie od wyniku egzaminu, a w połowie od świadectwa i dodatkowych aktywności (konkursy, olimpiady i wolontariat). Istotne jest, aby zwrócić uwagę na przedmioty punktowane na poszczególnych profilach i postarać się o jak najwyższe oceny na świadectwie z tych przedmiotów.
Na spotkaniach z doradcą naszym celem jest przede wszystkim pomoc w określeniu mocnych stron i potencjału ucznia, indywidualne wzmocnienie, pokazanie wachlarza możliwości edukacyjnych. Każda z dróg jaką wybierze dany uczeń może być dobra, o ile zdecyduje świadomie i w oparciu o swoje zainteresowania. Rodziców zachęcam do rozmowy z dziećmi o ich wyborach i w razie potrzeby zapraszam do kontaktu.

Kwiecień 2019, Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy