Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Warsztaty-co robiliśmy w ostatnim czasie?

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań, w ostatnim czasie odbyło się wiele warsztatów psychologicznych, warto wymienić kilka z nich.
We wszystkich grupach przedszkola IPG odbyły się warsztaty podczas, których obejrzeliśmy film "Gadki z psem". Ten, bardzo przystępny dla dzieci film, poruszał trudne treści mówienia "Nie" i wzywania dorosłych w sytuacjach, które dzieci niepokoją.
Natomiast w klasach 1-5 ISG odbywały się warsztaty psychologiczne dotyczące samooceny i wpływu słów na nasze samopoczucie.
W klasie 1 odbyły się warsztaty psychologiczno-pedagogiczne na temat emocji- nazywania pięciu podstawowych emocji, rozpoznawania i wyrażania ich w sposób adekwatny do sytuacji.

Czerwiec 2019, Anna Zdolska-Wawrzkiewicz – psycholog i Michalina Biedrzycka – terapeuta pedagogiczny

 

Workshops - what have we been doing lately?

The end of the school year is a time of summaries, a lot of psychological workshops have been held recently, it is worth mentioning a few of them.
In all the IPG kindergarten groups there were workshops during which we watched the movie "Gadki z psem". This movie touched the difficult content of saying "No" and summoning adults in situations that children are worried about.
In classes 1-5 of the ISG, there were psychological workshops on self-esteem and the impact of words on our well-being.
In class 1 there were psychological and pedagogical workshop about emotions - naming five basic emotions, recognizing and expressing them in different situations.

June 2019, Anna Zdolska-Wawrzkiewicz – psychologist i Michalina Biedrzycka - educational therapist

 

ISG2019czerwiec1