Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

„Kolejny krok w przyszłość, czyli świadome podejmowanie decyzji”- warsztat z doradztwa zawodowego

W listopadzie w klasach pierwszych Gdańskiego Liceum Autonomicznego odbyły się zajęcia, podczas których omawiano etapy procesu podejmowania decyzji. Jest to przydatne narzędzie, dzięki któremu każdy może lepiej, dokładniej i bardziej świadomie podejmować decyzje. Po wprowadzeniu do tematu licealiści mogli zastanowić się nad dokonanym przez siebie wyborem profilu szkoły.
    Z planowaniem drogi edukacyjnej związany jest proces decyzyjny, czyli ciąg decyzji przybliżających każdego do wykonywania wybranego zawodu. To trudne decyzje, które wymagają od każdego ucznia zebrania wielu informacji i głębokiego ich przemyślenia. Podczas szukania informacji każda osoba musi mieć świadomość własnych potrzeb, priorytetów i wartości. Stosowanie zaproponowanego narzędzia może być dodatkowym atutem i stanowić ważną umiejętność, ponieważ działając według tego schematu skracamy czas podejmowania decyzji, koncentrujemy się wyłącznie na dobrze zidentyfikowanym problemie, uczymy się przewidywania skutków własnych działań. Sprzyja on również refleksji nad sobą i własnymi priorytetami.

Listopad 2013, Barbara Darmorost - doradca zawodowy, Jakub Zieliński - psycholog