Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Uczymy się tolerancji

Tolerancja oznacza podchodzenie z szacunkiem, otwartością i obiektywnością do odmiennych od naszych zachowań, cech i postaw innych ludzi. W placówkach Gdańskiej Fundacji Oświatowej od najmłodszych lat dziecka dbamy o kształtowanie postawy tolerancji w szerokim tego słowa znaczeniu. Zwracamy uwagę nie tylko na tolerancję w stosunku do odmienności rasowej, kulturowej, religijnej, wobec osób chorych i niepełnosprawnych, ale także wobec odmienności związanej z tym, że każdy z nas może mieć inne upodobania, przyzwyczajenia itp.
W listopadzie w klasie I International School of Gdansk odbyły się warsztaty na temat tolerancji. Podczas pracy w grupach dzieci odkrywały, w czym są do siebie podobne, a co je różni. Omawialiśmy później wspólnie znaczenie różnic i podobieństw w codziennym funkcjonowaniu w szkole. Dzieci wzięły również udział w ćwiczeniu, które pozwoliło im doświadczyć, jak może czuć się osoba niepełnosprawna i z jakimi ograniczeniami i trudnościami musi się mierzyć każdego dnia.

Listopad 2013, Agnieszka Sławenta – psycholog