Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

„Co z nami będzie?” – warsztat z doradztwa zawodowego

W Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum w ostatnim czasie uczniowie klas trzecich uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z doradztwa zawodowego, podczas których m.in. zapoznali się z tematyką wyznaczania i trafnego formułowania celów.
Wśród wielu czynników decydujących o osiągnięciu przez nas celu (osobistego, edukacyjnego czy zawodowego) główną rolę odgrywa jego sformułowanie, gdyż źle określony nie zostanie osiągnięty. Dlatego warto jest wyznaczać sobie cele zgodne z zasadą SMART, która wskazuje cechy poprawnie sformułowanego celu. Pozwala na jego prawidłowe określenie, tym samym zwiększając szanse jego realizacji.
Cel musi być:
•    Szczegółowy – zawierający konkretny przekaz;
•    Mierzalny – aby można było go zmierzyć, czyli liczbowo wyrazić jego realizację;
•    Atrakcyjny – aby nie był nudny oraz wzbudzał ciekawość i chęć do działania;
•    Realistyczny – aby był możliwy do osiągnięcia, ale też ambitny;
•    Terminowy – aby był określony czasowo, ponieważ mobilizuje do działania.
Wyznaczenie w ten sposób celu wymaga dogłębnego przeanalizowania tego, co chcemy osiągnąć. Dzięki temu satysfakcja z osiągnięcia tak wyznaczonego celu jest większa,
bo zrealizowaliśmy to, co sami sobie zaplanowaliśmy.

Grudzień 2013, Barbara Darmorost – doradca zawodowy, Jakub Zieliński – psycholog