Aktualności

Szkolenie „Internet TAK, uzależnienie NIE”


Ze względu na brak miejsc, rekrutacja na szkolenia została zakończona.


Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu realizowanym w ramach projektu „Internet TAK, uzależnienie NIE”. Szkolenie jest skierowane do psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych na terenie województwa pomorskiego, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu uzależnienia od internetu i komputera. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów przeszkolonych przez Fundację Dzieci Niczyje. Szkolenie obejmuje 8 godzin lekcyjnych (8 x 45 minut) i odbędzie się w Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum przy ul. Osiek 11/12 w Gdańsku.
Szkolenie „Internet TAK, uzależnienie NIE” odbędzie się w dwóch terminach:
1 grupa: 15.02.2014 (22 osoby)
2 grupa: 22.03.2014 (22 osoby)
Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Podczas szkolenia zapewnione będą przerwy kawowe (kawa, herbata, ciastka).
Jeżeli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w szkoleniu, prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia na adres e-mailowy: szkolenia.poradnia@gfo.pl
W e-mailu proszę podać imię i nazwisko, miejsce pracy i pełnioną funkcję oraz termin,
na który się Państwo decydują (15.02.2014r. lub 22.03.2014r.). Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są na stronie: http://dzieckowsieci.fdn.pl/internettak
Informacji udzielamy również mailowo pod adresem: szkolenia.poradnia@gfo.pl


Program szkolenia realizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach projektu „Internet TAK, uzależnienie NIE”

9:00-10:30      Problem nadużywania internetu przez dzieci i młodzież w Polsce.
Prezentacja wyników badań i wniosków z raportu Eu NET ADB.

10:30-10:45     Przerwa kawowa

10:45-12:15    Uzależnienie od internetu/komputera. Omówienie przypadku.
Uzależniające aplikacje.

12:15-12:30     Przerwa kawowa

12:30-14:00    Praca z nastolatkiem nadużywającym internetu/komputera.
Praca z rodzicami.
Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem materiałów ze zgłoszeń z Helpline.org.pl.

14:00-14:15     Przerwa kawowa

14:15-15:45     Przedstawienie przykładowych scenariuszy godzin wychowawczych.
Przedstawienie projektu Helpline.org.pl – pomoc dzieciom i młodzieży, które doświadczają zagrożenia bezpieczeństwa online.
Prezentacja światowych rozwiązań w zakresie pracy z dzieckiem uzależnionym.


Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Agnieszka Sławenta – psycholog, Jakub Zieliński – psycholog