Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Zdajemy sobie sprawę z własnych kompetencji

W Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum oraz w Gdańskim Autonomicznym Liceum uczniowie mają możliwość uczestniczenia w indywidualnych spotkaniach z doradcą edukacyjno-zawodowym. W trakcie konsultacji każdy uczeń może lepiej i dokładniej poznać siebie, tworząc swoją „Mapę Myśli”, określić swoje mocne i słabe strony, uzdolnienia i ocenić preferencje oraz zainteresowania zawodowe. Zebranie informacji na swój temat i określenie preferowanej aktywności stanowi doskonały punkt wyjścia do świadomego myślenia o własnej przyszłości edukacyjno-zawodowej. W trakcie dalszych spotkań doradczych wspólnie zbieramy informacje potrzebne do podjęcia decyzji związanych z dalszym kształceniem czy wyborem kierunku studiów.
W swoich działaniach doradczych zmierzam głównie do poszukiwania i odkrywania zasobów danego ucznia. Pracuję z uczniem w obszarze jego zainteresowań, poczucia własnej wartości, stosunku do sukcesów i porażek. Buduję z młodzieżą cele, umożliwiam poznanie, zachęcam do samoobserwacji i poszukiwania wzorców sprzyjających rozwojowi, co pomaga im podejmować samodzielnie trafne decyzje.

Styczeń 2014, Barbara Darmorost – doradca zawodowy