Aktualności

Projekt „Internet TAK, uzależnienie NIE”

Dzisiejsza młodzież dorasta i wychowuje się w towarzystwie komputerów i Internetu, korzystanie z sieci jest dla nich czymś zupełnie naturalnym. Internet jest dziś nieodłącznym elementem pracy, nauki i zabawy. Często spędzamy w Internecie wiele godzin i nie ma to negatywnego wpływu na nasze życie. Niepokoi, jeśli Internet staje się jedyną i dominującą aktywnością w życiu nastolatka, co powoduje, że zaniedbywane są inne sfery życia takie, jak rodzina, przyjaciele, szkoła. Jeśli nastolatek nie potrafi kontrolować czasu spędzanego w sieci, mówimy wtedy o nadużywaniu Internetu czy nawet uzależnieniu od niego.
W roku szkolnym 2013/2014 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Osiek” bierze udział w projekcie „Internet TAK, uzależnienie NIE”, koordynowanym przez Fundację Dzieci Niczyje. Projekt „Internet TAK, uzależnienie NIE” jest realizowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Celem projektu jest zwiększenie świadomości dotyczącej problematyki nadużywania Internetu, pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń występujących w sieci, przygotowanie profesjonalistów do reagowania w odpowiedni sposób w przypadku wystąpienia problemu uzależnienia od Internetu i do pracy profilaktycznej z uczniami.
W ramach projektu w listopadzie 2013 r. wspólnie z psychologami i pedagogami z całej Polski wzięliśmy udział w kilkudniowym szkoleniu. Było ono prowadzone przez terapeutów pracujących na co dzień z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu. Wzięliśmy również udział w zajęciach prowadzonych przez koordynatorów projektu Helpline.org.pl. Podczas szkolenia zostaliśmy przygotowani do przeprowadzenia szkoleń dla profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą na terenie województwa pomorskiego. Ideą projektu jest dzielenie się zdobytą wiedzą. Przeszkoleni trenerzy z całej Polski (31 osób) przeszkolą profesjonalistów ze swojego województwa.
15 lutego przeprowadziliśmy na terenie Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum całodniowe szkolenie pt. „Internet TAK, uzależnienie NIE”. W zajęciach wzięło udział 20 psychologów i pedagogów z całego województwa pomorskiego. Podczas szkolenia poruszaliśmy temat nadużywania Internetu w Polsce i na świecie, diagnozy i terapii uzależnień od Internetu, cyberprzemocy i zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci oraz profilaktyki nadmiernego korzystania z Internetu. W trakcie szkolenia oprócz części teoretycznej pojawiły się również ćwiczenia warsztatowe w parach i w grupach, dyskusje oraz filmy edukacyjne.
22 marca odbędzie się kolejne szkolenie dla specjalistów z naszego województwa. Planujemy również przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli i uczniów na terenie naszych szkół.

Luty 2014, Agnieszka Sławenta – psycholog, Jakub Zieliński – psycholog