Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Rozmowy z doradcą zawodowym w SAG

W pierwszym semestrze nauki w Sopockim Gimnazjum Autonomicznym, w klasie trzeciej przeprowadziłam szereg testów i ankiet mających na celu określenie predyspozycji zawodowych, cech temperamentu, umiejętności funkcjonowania w grupie. Na tej podstawie sporządziłam indywidualne profile predyspozycji zawodowych dla każdego ucznia. W lutym przyszedł czas na rozmowy, omawianie owych profili, analizę mocnych i słabszych stron każdego ucznia. Większość uczniów już zdecydowało o dalszej ścieżce kształcenia, wie jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrać i na jaki profil nauki się zdecydować. Jednak nie w każdym przypadku ta decyzja została podjęta, nie każdy również potrafił ocenić właściwie swój potencjał, możliwości czy sprecyzować, jakie zdolności posiada. Takie rozmowy z doradcą zawodowym pozwalają na lepsze poznanie siebie i swoich możliwości. Czasem jest to potwierdzenie wiedzy, którą już mamy o sobie, ale czasem w takiej rozmowie można odkryć możliwości, o których dotychczas się nie myślało. Uczniowie chętnie podjęli temat swojej przyszłości i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w rozmowach. Oby wszystkie ich plany udało im się zrealizować.

Luty 2014, Agnieszka Gurzyńska – psycholog, doradca zawodowy