Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

„Jaką szkołę wybrać?” – warsztat z doradztwa zawodowego w klasach trzecich

W Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum w marcu we wszystkich klasach trzecich odbyły się zajęcia, które miały na celu przybliżenie uczniom dostępnych możliwości dalszego kształcenia w obecnym systemie edukacji. Obecnie możemy uczyć się przez całe życie. Każdy po ukończeniu gimnazjum ma możliwość wyboru swojej ścieżki kształcenia, podnoszenia swoich kompetencji, zdobywania kwalifikacji oraz osobistego doskonalenia i realizacji swoich życiowych celów. By mądrze i dobrze wybrać kolejny poziom kształcenia, należy dokonać analizy własnych możliwości, zarówno intelektualnych (poziom posiadanej wiedzy i umiejętności korzystania z niej, styl uczenia się itp.), jak i psychicznych (motywacja do nauki, odporność na wysiłek i stres, wytrwałość itp.), a także ekonomicznych i organizacyjnych.
Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, na co powinni zwrócić uwagę, by dokonać właściwego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Najważniejsze, aby wybrać szkołę zgodnie z własnymi kryteriami i predyspozycjami. Ważne również, aby przyjrzeć się dokładnie wymaganiom stawianym przez szkołę przy rekrutacji kandydatów. Sumę punktów ze średniej ocen i wyników egzaminu można obliczyć przy użyciu kalkulatora punktów na stronie www.egzaminy.edu.pl. Życzymy trafnych wyborów!

Marzec 2014, Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy, Jakub Zieliński – psycholog