Poradnia poleca

GASP
GAG

GLA

ISG

IPG

SASP
SAG

SAL

Zdrowie zaczyna się w głowie

Warto zapoznać się z ofertą Gdańskich Dni Pomocy Psychologicznej, przebiegających pod hasłem: Zdrowie zaczyna się w głowie – EMOCJE. Można skorzystać z bezpłatnych konsultacjach psychoterapeutycznych, warsztatów psychologicznych, które skierowane są zarówno do młodzieży, jak i do rodziców, a także do specjalistów.

http://zdrowiezaczynasiewglowie.pl/

 

 

Urszula Rodzik - pedagog (21.05.2019)