Pracownicy

Magdalena Kielbratowska – psycholog, dyrektor Poradni. W swojej pracy zawodowej wspiera rodziców w procesie wychowawczym, pomaga rodzinom, które znalazły się w kryzysie, wspiera w szukaniu rozwiązań i konstruktywnym wydobywaniu się z trudnych doświadczeń. Specjalizuje się w diagnozie dzieci z trudnościami w uczeniu się, prowadzi konsultacje oraz terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz warsztaty psychoedukacyjne.
magdalena.kielbratowska@gfo.pl

 

 

Michalina Biedrzycka - pedagog i terapeuta pedagogiczny. Absolwentka studiów I stopnia Pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim. Certyfikowana absolwentka Gdańskiego Programu Stypendialnego Mentor. Pracuje z uczniami na poziomie szkoły podstawowej. Nieustannie poszerza swoją wiedzę oraz rozwój kompetencji poprzez kontynuowanie studiów oraz udział w specjalistycznych kursach, szkoleniach i programach..
michalina.biedrzycka@gfo.pl

 

 

Katarzyna Bienias – psycholog. Specjalność: psychologia kliniczna i rodziny. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła szkolenie Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz z zakresu Podstaw Psychotraumatologii. Pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych i terapeutycznych, poprzez poradnictwo psychologiczne, prowadzenie treningów i psychoedukację skierowaną do uczniów i rodziców.
katarzyna.bienias@gfo.pl

 

 

Justyna Bieńkowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny. Specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej i pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą wykazującymi trudności w uczeniu się. Wspomaga rozwój uczniów w oparciu o oddziaływania psychodydaktyczne, psychokorekcyjne oraz psychoterapeutyczne, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Wspiera rodziców oraz nauczycieli w zakresie problemów edukacyjnych dzieci.
justyna.bienkowska@gfo.pl

 

 

Agnieszka Bystra-Grabowska – psycholog i terapeuta pedagogiczny. Specjalność: psychologia dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej i pracy terapeutycznej z dziećmi z trudnościami w uczeniu się. Pracuje głównie z uczniami na poziomie szkoły podstawowej. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne w grupach przedszkolnych. Posiada doświadczenie w diagnozie gotowości szkolnej. Stale poszerza swoją wiedzę poprzez udział w różnych szkoleniach.
agnieszka.bystra@gfo.pl

 

 

Ewa Ciemiorek – logopeda. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką i terapią logopedyczną. Zainteresowania zawodowe to stymulacja mowy dziecka oraz komunikacja osób dotkniętych afazją.
ewa.ciemiorek@gfo.pl

 

 

 

 

Barbara Darmorost – pedagog, terapeuta. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. Specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej, prowadzi zajęcia terapeutyczne (indywidualne i w małych grupach) dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz konsultacje dla rodziców. Z zakresu doradztwa zawodowego prowadzi warsztaty grupowe dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz poradnictwo indywidualne.
barbara.darmorost@gfo.pl

 

 

Agnieszka Gurzyńska – psycholog, doradca zawodowy. Od kilku lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla dorosłych i młodzieży głównie z zakresu doradztwa zawodowego i umiejętności interpersonalnych. Pracuje z młodzieżą gimnazjalną i licealną, prowadzi konsultacje dla rodziców. Specjalizuje się szczególnie we wszechstronnym rozwoju kompetencji związanych z planowaniem kariery, samooceną, autoprezentacją i radzeniem sobie ze stresem.
agnieszka.gurzynska@gfo.pl

 

 

Sylwia Iwanowicz-Sawczyszyn – psycholog, socjoterapeuta. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych, prowadzi konsultacje dla rodziców. Od kilku lat pracuje głównie z dziećmi ze szkoły podstawowej.
sylwia.iwanowicz@gfo.pl

 

 

 

Anna Korwel (Stefańska) – logopeda i terapeuta pedagogiczny. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi profilaktykę, diagnozę i terapię logopedyczną. Ukończyła kurs uprawniający do prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Interesuje się szczególnie wczesną interwencją logopedyczną oraz problematyką komunikacji najbliższego otoczenia z pacjentem afatycznym.
anna.korwel@gfo.pl

 

 

Małgorzata Kostecka – logopeda. Studentka specjalności neurologopedia na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się profilaktyką, diagnozą i terapią logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Interesuje się niedyrektywnymi formami terapii w logopedii, a także problematyką zaburzeń mowy o podłożu miofunkcjonalnym.
malgorzata.kostecka@gfo.pl

 

 

 

Artur Lewandowski – psycholog. W trakcie szkolenia z psychoterapii w nurcie humanistyczno – egzystencjalnym. Wspiera uczniów i ich rodziców prowadząc diagnozę, konsultacje indywidualne oraz warsztaty psychoedukacyjne.
artur.lewandowski@gfo.pl

 

 

 

 

Magdalena Olszowska – psycholog. Specjalizuję się w praca z dziećmi i młodzieżą. Zainteresowania zawodowe to diagnoza psychologiczna i pedagogiczna – w trakcie studiów podyplomowych z tej dziedziny. Zajmuje się prowadzeniem warsztatów dla dzieci i młodzieży, wsparciem dzieci, rodziców, opiekunów klas oraz nauczycieli przedmiotowych.
magdalena.olszowska@gfo.pl

 

 

 

Sylwia Solecka - psycholog, terapeuta pedagogiczny. Studentka filologii polskiej (specjalność nauczycielska). Prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Interesuje się wpływem mediów i portali społecznościowych na dzieci i młodzież.
sylwia.solecka@gfo.pl

 

 

 

Urszula Rodzik – pedagog. Specjalizuje się w diagnozie trudności w uczeniu się matematyki. Zajmuje się terapią pedagogiczną uczniów na wszystkich etapach edukacji. Udziela wsparcia rodzicom i nauczycielom w zakresie problemów szkolnych dzieci. Interesuje się wprowadzaniem do systemów szkolnych innowacyjnych rozwiązań edukacyjno-wychowawczych.
urszula.rodzik@gfo.pl

 

 

Agnieszka Wiankowska (Sławenta) – psycholog, psychoterapeuta. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży, terapii zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania oraz w prowadzeniu warsztatów grupowych i konsultacji dla rodziców. Przez kilka lat pracowała jako psycholog szkolny oraz w placówkach klinicznych. Ukończyła 4-letnie Szkolenie Psychoterapeutyczne atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Przez dwa lata szkoliła się również w zakresie terapii Gestalt.
agnieszka.wiankowska@gfo.pl

 

 

Ewa Wójtowicz – logopeda. Absolwentka Wczesnej Edukacji z Logopedią oraz Logopedii ze specjalizacją „Wczesna interwencja logopedyczna” na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się profilaktyką, diagnozą oraz terapią logopedyczną dzieci i młodzieży szkolnej. Zainteresowania zawodowe to wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka.
ewa.wojtowicz@gfo.pl

 

 

 

Anna Zdolska-Wawrzkiewicz - psycholog, pracuje z dziećmi i młodzieżą prowadząc konsultacje indywidualne, a także warsztaty w grupie. Zajmuje się również wspieraniem rodziców organizując warsztaty oraz indywidualne spotkania. W pracy zawodowej zajmowała się konsultacjami i terapią rodzin i par oraz pracowała w placówkach klinicznych. Zawodowo interesuje się także zagadnieniami związanymi z tworzeniem się i międzygeneracyjnym uwarunkowaniem więzi między matką a dzieckiem. Szkoliła się w obszarze systemowej terapii rodzin oraz indywidualnej terapii psychodynamicznej.
zdolska-wawrzkiewicz.anna@gfo.pl

 

 

Jakub Zieliński – psycholog. Do tej pory pracował z dziećmi dotkniętymi przemocą, z rodzin z uzależnieniami. Certyfikowany mediator Polskiego Centrum Mediacji. Absolwent pierwszej edycji studium podyplomowego "Mediacje sądowe i pozasądowe" Wyższej Szkoły Ateneum w Gdańsku. Stały mediator na liście Sądu Okręgowego w Gdańsku. W swojej pracy wspiera uczniów w rozwoju osobistym, pomaga rodzicom w procesie wychowawczym.
jakub.zielinski@gfo.pl